Tällä sivulla on joitakin linkkejä liittyen laatuasioihin, omavalvontaan ja lainsäädäntöön. Sivut ovat tällä hetkellä avoinna kaikille.

Mikäli olet päätoiminen ammattikalastaja sisävesillä, kannattaa siis täyttää jäsenhakemuslomake, joka löytyy täältä. Näin saat tuoreimman tiedon kalatalouden kentän tapahtumista.


Ohjeita kalastuksen alkutuotannosta

Evira on antanut ohjeita kalastuksen alkutuotannosta. Jäällä tapahtuva perkaaminen luetaan myös alkutuotannon piiriin. Saaliin säilytyslämpötila on lähellä sulavan jään lämpötilaa.

Katso ohje täältä.


Päivitetty laatukäsikirja

Päivitetty laatukäsikirja on ladattavissa täältä.

Käsikirjaan tehdyt muutokset on listattu: SSAK Laatukäsikirja muutos 2013


Omavalvonnan seurantalomakkeet

Omavalvonnan seurantalomakkeet löytyvät alla olevan linkin takaa. Jos tarvitset suunnitelmaa, ota yhteyttä larscon(at)kolumbus.fi 

Lataa tästä päivitetyt lomakkeet


EVIRA:n ohjeita

Eviran ohje ilmoitusvelvollisille kalankäsittelylaitoksille Eviran_ohje_16013_1 sisältää osin vanhentunutta tietoa mm. saaliin säilytyslämpötilan osalta.

Eviran ohje käytettävästä vedestä: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/veden+laatuvaatimukset/

Kalaa koskevia ohjeita löytyy täältä: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/elaimista+saatavat+elintarvikkeet/kala

Scroll to Top