Sisävesikalastus

LUKE:n tilastojen mukaan sisävesillä toimii noin 350 1-ryhmän kalastajaa. Eniten sisävesiammattikalastajia oli Etelä-Savossa, Kainuussa ja Lapissa.  Sisävesien ammattikalastajille tärkein saaliskala on muikku.

Saaliin arvossa mitattuna seuraavaksi tärkeimmät lajit ovat kuha ja ahven. Muikuista pääosa pyydetään avovesiaikaan troolilla ja talvella nuotalla. Nuottausta harjoitetaan jonkin verran myös avovesikaudella. Myös rysä on tärkeä muikun pyyntimuoto avovesikaudella.

Pääosa kuhasaaliista saadaan talviverkoilla. Ahventa pyydetään pääasiassa rysillä. Myös hoitokalastuksella on tärkeä merkitys ammattikalastajien työssä.

Sisävesikalastuksen tunnuslukuihin voit käydä tutustumassa tarkemmin LUKE:n sivuilta tästä.

Scroll to Top